Skribent: Sara Kristoffersson

Konstarterna & medier
Sambandet mellan ting och känslor
Sensitive Objects Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.)