Skribent: Sofia Näsström

I Fokus | Dagens populism
”Demokratin måste bli mer upprorisk mot makthavare”
I det nya medielandskapet har demokratin blivit alltmer av en publiksport...