Skribent: Staffan Carlsson

Historia
Bestickande men långtifrån invändningsfri hypotes
Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion Wilhelm Agrell
Historia
Tjänsteman som mot sin vilja blev politiker
Dag Hammarskjöld – Att bära världen Henrik Berggren
Politik & samhälle
Kyrkor i öst stödjer auktoritära makthavare
Med guds hjälp – Om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen Gabriel Byström