Skribent: Stellan Ottosson

Historia
Sovjet tilläts ta kontroll över krigsfångar i Sverige
Min far var rysk soldat – De sovjetiska flyktingarna i Sverige Elisabeth Hedborg
Historia
Sveriges agerande vid kommunismens fall i polen
Solidaritet och diplomati Karl Molin|Klaus Misgeld|Pawel Jaworski