Skribent: Svante Lundgren

Politik & samhälle
En renegat från det pro-palestiska narrativet
Israel och hennes fiender Bengt G. Nilsson