Skribent: Sven-Göran Malmgren

Debatt
Övertrampen i kritiken av Svenska Akademien
Mycket av kritiken som riktats mot Svenska Akademien de senaste åren...