Skribent: Thomas Lindkvist

Historia
Korstågen band samman det andliga och det världsliga
Korstågen – Européer i heligt krig under 500 år Kurt Villads Jensen
Historia
Medeltiden började med nedkylning
Den långa medeltiden Fredrik Charpentier Ljungqvist