Skribent: Tobias Berglund

Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander