Skribent: Tomas Bertelman

Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Politik & samhälle
Svensk vietnampolitik baserades på felaktiga premisser
Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975 Gunnar Åselius