Skribent: Tor Billgren

Debatt
Tor Billgren svarar
Bengt Säve-Söderbergh har rätt i att min recension var ensidig. Jag...
Politik & samhälle
Självförhärligande och anekdotisk partsinlaga
”Vår seger var också er” Bengt Säve-Söderbergh