Skribent: Ulf Ellervik

Naturvetenskap & teknik
Från nyttigt gift till reglerat narkotikum
Giftets Värde – Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870–1925 Daniel Berg