Skribent: Vanja Carlsson

I Fokus | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
I Fokus | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...