Debatt

Är folklig ultranationalism som syftar till nationens pånyttfödelse fascismens kärna? Fredriksson & Brolin svarar

| Respons 1/2015 | Låst artikel | 6 min läsning

I Respons 6/2014 riktade Fredriksson & Brolin kritik mot Arnstads syn på fascismen. Svenska akademiker saknar djupare förståelse för den internationella fascismforskningen, replikerar Arnstad. Han visar åter hur problematiskt hans fascismbegrepp är, svarar Fredriksson & Brolin.

I ett debattinlägg i Respons 6/2014 tog vi upp frågan om journalistiskt och politiskt missbruk av vetenskapen. Vi tangerade även den så kallade generiska fascism­teorins tillämpningsproblem och frågan om Sverigedemokraternas politiska karaktär.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...