Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017
KONTAKTA OSS

Kontakta tidskriften Respons
Adresser och telefonnummer nedan

TIDSKRIFTEN RESPONS
Götgatan 48, 2 tr
118 26 Stockholm
info[at]tidskriftenrespons.se

Tel.: 070 390 80 26

I redaktionen:
Kay Glans
Chefredaktör och vd
kay.glans[at]tidskriftenrespons.se

Johannes Heuman
Redaktör
johannes.heuman[at]tidskriftenrespons.se

Jenni Sandström
Redaktionssekreterare
jenni.sandstrom[at]tidskriftenrespons.se

 

Vill du köpa lösnummer?

Skicka ett mail med din beställning till: jenni.sandstrom[at]tidskriftenrespons.se


Redaktionsråd:
Li Bennich-Björkman, professor i statskunskap, Uppsala
Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lund
Jenny Björkman, fil. dr i historia och kommunikationsansvarig vid Riksbankens Jubileumsfond
Carin Franzén, professor och föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa, Linköping
Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap, Göteborg
Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörn
Claes Sandgren, professor i civilrätt, Stockholm
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå
Jayne Svenungsson, professor i teologi, Lund
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Linköping


 

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet