Föregående

nummer

Tisdag 6 december 2016
KONTAKTA OSS

Kontakta tidskriften Respons
Adresser och telefonnummer nedan

TIDSKRIFTEN RESPONS
Götgatan 48, 2 tr
118 26 Stockholm
info[at]tidskriftenrespons.se

I redaktionen:
Kay Glans
Chefredaktör och vd
kay.glans[at]tidskriftenrespons.se

Lars Grahn
Senior editor och styrelseordförande
lars.grahn[at]tidskriftenrespons.se

Alf W Johansson
Senior editor
alf.w.johansson[at]tidskriftenrespons.se


Redaktionsråd:
Li Bennich-Björkman, professor i statskunskap, Uppsala
Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, Borås
Lotten Gustafsson, professor i etnologi, Stockholm
Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN
Caroline Holmqvist Jonsäter, Försvarshögskolan och London School of Economics
Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörn
Inga Sanner, professor i idéhistoria, Stockholm
Ola Sigurdson, professor i teologi, Göteborg
Johan Östling, historiker vid Lunds universitet


 

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet