I Fokus | Mångkulturalism

Är smältdegeln Europa bara en önskedröm?

| Respons 2/2012 | Låst artikel | 12 min läsning

Två nyutkomna böcker om invandringen kompletterar varandra. Den ena har precisa frågeställningar och den andra stora perspektiv. Historiskt sett har Europas stater varit utvandrarländer och denna självbild är svår att förändra. Välfärdsstaterna har byggt på en stark vi-känsla inom en relativt homogen befolkning. En central fråga är hur solidaritet och välfärd upprätthålls i ett heterogent samhälle.

År 2010 fanns i EU 31 miljoner utlandsfödda som kommer från ett land utanför unionen. I Sverige var det cirka nio procent. Många av dessa människor har sina rötter i arabvärlden, i Afrika och i Sydasien, med kulturella och religiösa bakgrunder som skiljer sig kraftigt från dem vi förknippar med Europa. Under loppet av några decennier och med tilltagande kraft sedan början på 1990-talet, har den tidigare relativa homogenitet som kännetecknade många av Europas länder ersatts av etnisk och kulturell mångfald. Det gäller i hög grad också Skandinavien, särskilt Sverige. Riskerar den ökande immigrationen att på allvar utmana dyrköpt europeisk stabilitet och demokrati? Frågan är provocerande, men pockar i takt med den radikala högerns politiska mobilisering i många av Europas länder, fransk lagstiftning mot heltäckande slöjor, minaretförbud i Schweiz och strängare krav på medborgarskap, på uppmärksamhet och reflexion.

Publ. i Respons 2/2012 558
I FOKUS | Mångkulturalism

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...