Utblick

Bara kaosteorin tycks kunna förklara utvecklingen i Ukraina

| Respons 4/2014 | Låst artikel | 13 min läsning

Två nya böcker försöker belysa utvecklingen i Ukraina. Karina Korostelina har samlat och organiserat de olika berättelserna om Ukraina. Läsaren blir till sist vimmelkantig av alla dessa berättelser, men ändå tycks de inte förklara protesterna på Maidan, våldet eller den ryska inblandningen. Man behöver, som den kände författaren Jurij Andruchovytj hävdar i antologin Euromaidan, lägga till ytterligare två berättelser om Ukraina, Putins och EU:s, som båda är ganska lika: de säger att Ukraina är oförmöget att klara sig självt. Men omvärlden måste sluta göra landet till ett objekt och i stället se det som ett subjekt.

Utvecklingen i Ukraina under det senaste halvåret förefaller ha tagit de flesta, inklusive Putin, på sängen. Lika handfallna tycks världens utrikesministrar ha varit. Mot den bakgrunden är det särskilt intressant att läsa två nyutkomna böcker om Ukraina. En av dem är den amerikanska forskaren Karina V. Korostelinas Constructing the Narratives of Identity and Power – Self-imagination in a Young Ukrainian Nation. Hon försöker att förstå Ukraina genom att använda sig av Benedict Andersons bok Föreställda gemenskaper. Hon har intervjuat 53 sagespersoner, det vill säga ukrainska politiker, journalister och statsvetare, inhemska som utländska. Alla har berättat om sin uppfattning om Ukraina och dess problem. Korostelina har ur detta enorma material försökt att vaska fram entydiga berättelser.

Publ. i Respons 4/2014 509
I FOKUS | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...