Politik & samhälle

Den motsägelsefulla liberalismen

Därför hatar alla liberaler
Per Svensson

Liberal debatt
180 sidor
ISBN 9789198166002

| Respons 1/2015 | Låst recension | 5 min läsning

Vid förbundsdagsvalet 2013 fick Tysklands liberala parti, FDP, 4,8 procent av väljarstödet. Därmed missades femprocentspärren och Angla Merkels liberala koalitionspartner åkte ur förbundsdagen. Kring denna händelse svävar Per Svenssons debattbok om liberalismens tillstånd i dag. Bilden som målas upp är paradoxalt klargörande.

Svensson citerar Ralf Dahrendorf som citerar Isaiah Berlin: ”frihet är frihet”. Inom det liberala tankegodset står frihetstanken i centrum. Men vad är frihet? ”Principen är klar. Tillämpningen är desto svårare. Det är precis som det ska vara”, hävdar Svensson och understryker att ingenting är värre än kollektivets förtryck av individen: ”»Vi« är ett av världens farligaste ord”, slår han fast. ”Vi” kan betyda ”folket” och ”nationen”, liksom ”klassen” och ”partiet”. Vi individer måste hela tiden aktivt skydda oss mot både socialkonservativa traditionalisters och radikala utopisters olika ”vi”. Skyddet består i tillämpandet av liberalernas svårtillämpliga tankegods, förutan vilket den eviga kampen för människans frigörelse vore oåterkalleligen förlorad. Men, påpekar Svensson, vi liberaler får aldrig kämpa aktivt, för då riskerar vi bli det våra motståndare är: utopister. Svensson refererar Jonatans dilemma i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta: ”Det finns alltid en risk att man kommer ur striden med sin fiendes märke i pannan. Men samtidigt finns det saker man måste göra, annars är man bara en liten lort.”


Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg