Historia

Svenska statens framväxt sedd underifrån

Man ur huse – Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid
Mats Hallenberg & Johan Holm

Nordic Academic Press
310 sidor
ISBN 9789188168702

| Respons 1/2018 | Låst recension | 11 min läsning

Två nya studier belyser den svenska statens framväxt under den tidigmoderna perioden från olika underifrånperspektiv. Hallenberg och Holm visar bland annat hur skattebönders inflytande ökade när den svenska staten militariserades under 1600-talet. I motsats till tidigare föreställningar menar Lerbom att identifikation med svenskhet var ett förhållandevist utbrett fenomen även i de lägre samhällsskikten, långt före den moderna nationalismens genombrott. Båda undersökningarna utgör välkomna bidrag till numera väletablerade forskningsfält.


Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg är fil dr. i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark