Historia

Wirtén vill göra tingsten till Kultur-radikalismens bundsförvant

Herbert Tingstens sista dagar
Per Wirtén

Bonniers
351 sidor
ISBN 9789100131951

| Låst recension | 10 min läsning

Per Wirtén har inte föresatt sig att skriva den definitiva biografin över Herbert Tingsten och han tillför heller inget nytt om dennes idévärld. I stället försöker han göra Tingsten till en bundsförvant i kampen för att vitalisera kulturradikalismen. Men Tingstens värld är inte vår.

Att publicera sina memoarer ­eller dagböcker är ett våghalsigt spel med osäker utgång. Om du lyckas väl kan du föregripa nekrologen och ge eftervärlden ett urval av de bästa bilderna ur ditt album. Om din självframställning är tillräckligt fyllig och fängslande riskerar du samtidigt att ingen ägnar dig en riktig biografi. Under socialdemokratins århundrade var det ett öde som drabbade både Ernst Wigforss och Tage Erlander, men också Herbert Tingsten föll på eget grepp. Hans memoarer, Mitt liv, gavs ut i fyra volymer 1961–1964 och blev en sensation. Det var en storartad svit, på en gång bikt, självstilisering, tidsskildring, hämndakt och skvallerkrönika. Men den har också stått i vägen för ett friskt och självständigt helhetsomdöme om honom. De som har uttalat sig har gjort det i relation till Tingstens egna utsagor: för eller emot. När han avled 1973 skrev Olof Lagercrantz, en gång hans förtrogne vän och kollega, en runa där han förklarade att Tingstens arv var ointressant och inte hade något att ge en ung generation. Under lång tid var den tolkningen förhärskande. I början av nittiotalet, i ett annat ideologiskt klimat, gjorde Per Ahlmark ett försök att rehabilitera Tingsten som då hamnade i centrum för en debatt om vänsterns skuld. Bilden polariserades ytterligare.


Johan Östling

Johan Östling är docent i historia vid Lunds universitet och forskar om kunskap, politik och kultur i det moderna Europa. I Respons skriver han ofta om universitetets och vetenskapens villkor, men också gärna om biografier och tyska ämnen. Han har ingått i tidskriftens inre krets sedan begynnelsen, från 2014 som ledamot i styrelsen. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist