Analys/Reportage

Dags för universitetsförlag!

| Respons 6/2012 | Låst artikel | 6 min läsning

Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad som brukar kallas ”tredje uppgiften” vid sidan av forskning och undervisning. Det ingår i högskolornas uppdrag att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” (lag 2009:45). Respons vill bidra till en kritisk offentlighet för den kvalificerade facklitteraturen, den som i stor utsträckning skrivs av universitetsforskare och andra akademiker.

Att finna de universitetsutgivna verken har emellertid inte varit helt lätt. Den akademiska publiceringen är inte transparent organiserad. Den är inåtvänd och svår att få syn på. Universiteten bekantgör sällan sina skrifter i allmänna fora. Man kan tycka att de borde vara synnerligen angelägna om att nå ut med sina utgivningsprogram, men av någon anledning har de svårt att kommunicera.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...