Utblick

Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld

| Respons 6/2015 | Låst artikel | 17 min läsning

I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot den individualistiska egalitarism som präglar skolväsendet i dag. Dessa kritiker menar att kunskapens auktoritet är underordnad barns välmående och att lärarna anpassar sig efter vad de tror att eleverna vill ha. Det leder till att barn uppmuntras att förbli vad de är i stället för att utvecklas. När skolan inte längre introducerar eleverna till en värld som ska delas med andra måste de i stället förlita sig på föräldrarnas förmåga att förmedla samhälleliga förväntningar och normer, vilket cementerar sociala inlåsningsmekanismer.

Den franska debatten om skolan är livlig. Det går nästan inte en vecka utan att olika medier behandlar skolfrågan och den engagerar såväl vetenskapsmän, intellektuella som journalister. I detta avseende skiljer sig skoldebatten i Frankrike avsevärt från debatten i Sverige. Här är det förhållandevis få akademiker utanför det pedagogiska fältet som intresserar sig för skolan. De frågor som diskuteras i den franska kontexten är bland annat la laicité, skolans sekulära anspråk (till exempel förbudet mot religiösa symboler), elevens och lärarens respektive funktioner, skolans mål, potentiella struktur- och organisationsförändringar samt undervisningsinnehållet.


Matilde Anxo Tiozzo

Matilde Anxo Tiozzo är frilansskribent och doktorand vid EHESS och Göteborgs universitet. Läs alla texter

Tomas Wedin

Tomas Wedin är idéhistoriker och disputerade vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet 2018. Han är nu verksam som gästforskare vid EHESS i Paris, och arbetar på ett projekt om tre samtida franska politiska tänkare: Marcel Gauchet, Pierre Manent och Pierre Rosanvallon. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...