I Fokus | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?

Stora kriser ger upphov till nya ekonomiska paradigm

| Respons 4/2012 | Låst artikel | 16 min läsning

Martin Kragh tecknar förtjänstfullt de ekonomiska idéernas historia men kunde tydligare ha lyft fram samspelet mellan idéer och kriser. Nya idéer växer sig starka som försök att lösa stora problem men efter en tid ebbar deras kraft ut och en ny problematik infinner sig. Katrine Kielos menar i sin rappt skrivna bok att det är dags för ett skifte, men det är inte klart hur hennes alternativ ser ut.

I ett skede när världsekonomin präglas av djupa kriser och snabb omvandling ställs ekonomer inför nya utmaningar och kraven på nytänkande växer. Då ökar också behovet av ett längre historiskt perspektiv, både på det egna ämnet och på den ekonomiska utvecklingen. I boken De ekonomiska idéernas historia ger ekonomhistorikern Martin Kragh en väl sammanhållen skildring av tänkandet kring ekonomin från äldsta tid till i dag. Den sträcker sig från kinesiskt och antikt tänkande närmare tusen år före Kristus, som hade ett kluvet förhållande till penningar och ränta, fram till våra dagars teorier om rationella förväntningar som ekonomins grundläggande styrmekanism och om den effektiva marknadshypotesen som en utgångspunkt inom finansiell ekonomi. Det är ett omfattande ämne som Kragh behandlar och han gör det i det stora hela mycket förtjänstfullt. Framställningen är lättillgänglig; centrala begrepp och teorier presenteras i sitt historiska sammanhang, vilket även ger utrymme för kortare presentationer av nyckelpersoner i ekonomiämnets utveckling.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...