Debatt

Svenska akademiker saknar djupare förståelse för den internationella fascismforskningen

| Respons 1/2015 | Låst artikel | 6 min läsning

I Respons 6/2014 riktade Fredriksson & Brolin kritik mot Arnstads syn på fascismen. Svenska akademiker saknar djupare förståelse för den internationella fascismforskningen, replikerar Arnstad.

Ultranationalismen och demokratibegreppet är en komplex diskussion som ständigt aktualiseras, utifrån de rasistiska partier som erhållit stor makt inom dagens europeiska politik. Göran Fredriksson och David Brolin förtjänar en eloge för att de (Respons 6/2014) lyfter ämnet till debatt. Deras artikel visar att den svenska intellektuella debatten behöver en djupare förståelse angående både fascismens övergripande ideologi (generisk fascism) likväl som begreppet demokrati.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...