Utblick

Nationalism Är inte enbart ett konservativt projekt

| Respons 4/2019 | Låst artikel | 14 min läsning

Den amerikanske journalisten John Judis försvarar nationalstaten från ett vänsterperspektiv. Enligt honom kan populismens framgångar på senare år till viss del förklaras av att eliter anammat kosmopolitiska ideal och blundat för effekterna som den ekonomiska politiken har på delar av den inhemska befolkningen. Den israeliske filosofen Yoram Hazony är också kritisk mot eliter i Väst, som enligt honom tappat fokus på majoriteten av de egna medborgarna, men till skillnad från Judis vill Hazony befästa uppfattningen att den politiska konflikten står mellan kosmopolitisk liberalism och nationalistisk konservatism.

Är nationalism ett fenomen som per definition är ”höger”? I svensk debatt framställs saken ofta på det viset. Någon liberal nationalism, eller vänsternationalism, tycks inte finnas på den politiska kartan, och är definitivt inte något som erbjuds väljarna. Den som vill värna Sveriges karaktär av nationalstat och lägga större betydelse vid majoritetssamhällets språk, normer och institutioner snarare än individers och minoritetsgruppers rättigheter, har inte möjlighet att kombinera det med en tydlig ekonomisk vänsterpolitik, eller med en fortsatt offensiv jämställdhetspolitik och så vidare. Det tas för givet att en strömning åt nationalism måste betyda en rörelse mot socialkonservatism eller traditionalism, bort från både välfärdsstaten och den liberala demokratin. 

Publ. i Respons 4/2019
TEMA | Love Me Tinder

Björn Östbring

Björn Östbring disputerade den 1 mars 2019 på avhandlingen Migrationspolitiska dilemman vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...