Klassikern

Traditionen är inte en lagerlokal utan ett hus vi kan andas i

| Respons 4/2014 | Låst artikel | 15 min läsning

Ernst Robert Curtius arbetade i inre exil i Nazi-Tyskland under femton år på sitt verk Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948). Han ville rädda den europeiska traditionen undan det nazistiska barbariet så att den efter kriget skulle kunna användas till att bygga upp en ny tysk identitet som inte kunde stängas in i snävt nationella ramar. Men han underströk också att vi måste betrakta traditionen som en enhet, som omfattar bra och dåligt, moraliskt och snuskigt på samma gång. Omläsningar är nödvändiga, överstrykningar mycket farliga.

Skönlitteraturen är grunden för vår kultur. Berättandet upptar en stor del av vår vakna tid, alltifrån nyheternas dramaturgiskt anpassade berättelse om läget i världen, till hur meningsskapandet kring vår självbild, vårt jobb och våra relationer går till. En äldre släkting är en anekdot om något som hände för många år sedan; vänskap en berättelse på studentmiddagen om hur det gick till när någon började skolan för längesedan.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...