Historia

Ett alltför historiskt perspektiv på historiker

Historikern i samhället – Roller och förändringsmönster
David Ludvigsson & Martin Åberg (red.)

Gidlunds
234 sidor
ISBN 9789178444564

| Respons 3/2022 | Låst recension | 8 min läsning

Denna antologi ger goda exempel på vad historiker traditionellt har engagerat sig i och en del exempel på roller som historiker har i dag. Men den tar sig inte på allvar an frågan hur historikern ska finna nya roller i dagens föränderliga samhälle. Det gör också att den utlovade kopplingen till debatten om humanioras vara eller inte vara helt kommer bort.

Vad gör egentligen en historiker? Eller kanske, vad borde en historiker göra? Svaret är inte riktigt så enkelt som det kan tyckas. Vid sidan av mer självklara uppgifter, som forskare och lärare vid universitetet, kan historiker vara aktiva på en mängd olika arenor och i olika sammanhang. Det brukar kallas den tredje uppgiften inom akademin: samverkan med det omgivande samhället. Samverkan är emellertid något notoriskt svårfångat och i begreppet, och i uppgiften, ligger en mängd olika roller som akademiker kan ikläda sig. Historiker kan helt enkelt göra många olika saker.

Publ. i Respons 3/2022
I FOKUS | Friskolereformen 30 år
Relaterat
Debatt

Historikernas roll i dagens samhälle

Jo Guldi och David Armitage hävdar i The History Manifesto att poststrukturalismen och den språkliga vändningen gjort historikerna irrelevanta i den offentliga debatten. Det är befriande att den kritiska blicken riktas mot...


Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson är docent i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark