Konstarterna & medier

Mest för internt akademiskt bruk

Personligt talat
Maria Sjöberg (red.)

Makadam
371 sidor
ISBN 9789170611520

| Respons 1/2015 | Låst recension | 3 min läsning

Skillnaden mellan biografi och självbiografi, har det sagts, är densamma som mellan mord och självmord. Ändå samlas de bägge inte sällan under termen ”biografi”. Så sker i antologin Personligt talat, där ett antal genusinriktade forskare skriver om ”livsberättelser” ur en rad olika perspektiv. Bakgrunden finns i en fakultetssatsning på life-writing vid Humanistiska fakulteten i Göteborg, vars resultat här redovisas. Totalt rymmer volymen ett par dussin uppsatser, löst kronologiskt ordnade från nutiden och tillbaka till antiken. Tyvärr saknar den vackra och innehållsrika volymen register, vilket är ungefär lika illa som att inviga ett stort bibliotek utan att ha tänkt på att låntagarna kan behöva en katalog över vad samlingarna rymmer.

Bidragsgivarna kommer från en rad discipliner: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, olika språkämnen. Det leder till bredd och brokighet. Här finns inga övergripande gemensamma perspektiv som håller samman de biografiska ansatserna. Bidragsgivarna låter i stället nyfikenheten och materialet styra dem i olika riktningar. Definitionen av life-writing blir också i praktiken så bred att det mesta tycks kunna rymmas inom den. Ett bidrag handlar om sjömärket Saltskärs båk, ett annat om det arkeologiska materialet cramp (förglasad förbränningsaska efter kremeringar). Om Captain Kirk luftlandsattes i antologin skulle han nog utbrista: ”Detta är biografi, men inte som vi känner den.”


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg