Politik & samhälle

När den lilla människan få ta det stora ansvaret

9,3 på Richterskalan
Andreas Norman

Bonniers
274 sidor
ISBN 9789100141806

| Respons 1/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Tsunamin i Thailand blottade den svenska krishanteringens svagheter. Andreas Normans bok är en bitter uppgörelse med den svenska regeringens okänslighet och bristande organisation. Svensk förvaltning tycks fungera bra så länge inget främmande dyker upp.

I mänsklighetens historia finns många exempel på tragedier av enorma dimensioner. Världskrig, folkmord och naturkatastrofer har gång på gång analyserats och återgetts både litterärt och på scen, och det finns gott om skildringar av varför människor dog och de efterlämnades sorg och vrede. Däremot är det sällan berättelserna handlar om vad som hände med de döda och med dem som måste ta hand om alla liken. Förintelsen utgör det mest tydliga undantaget.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)