Historia

Nytt ljus över Sveriges dilemma under andra världskriget

Midsommarkrisen 1941
Erik Carlsson

Medströms
416 sidor
ISBN 9789173291224

| Respons 1/2015 | Låst recension | 7 min läsning

Erik Carlssons bok om midsommarkrisen 1941 kommer att bli ett standardverk. Författaren förmår levandegöra det förflutna och har dessutom hittat nya källor som förtydligar förloppet. Carlsson anser att beslutet att säga ja till de tyska kraven var realpolitiskt väl grundat.

Erik Carlsson disputerade 1998 på avhandlingen Sverige och den tyska motståndsrörelsen under andra världskriget och har senare skrivit Gustaf V och andra världskriget (2006). Det är två synnerligen grundliga och lärda arbeten. Carlsson skriver spänstigt och förmår levandegöra det förflutna. Nu har han publicerat ett verk om den svenska midsommarkrisen 1941. Det är spännande läsning där huvudtolkningen blir att beslutet att säga ja till de tyska kraven/önskemålen var realpolitiskt väl grundat. Man gick tyskarna till mötes i huvudfrågan, transitering av en beväpnad division från Norge till Finland, efter att noga ha vägt de in- och utrikespolitiska hänsynen mot varandra. Dramatiken i händelserna tas väl tillvara. Carlsson granskar noga varje källa och bedömer dess bärighet.


Kent Zetterberg

Kent Zetterberg är historiker, professor emeritus vid Försvarshögskolan och leder forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist