Historia

Nytt ljus över Sveriges dilemma under andra världskriget

Midsommarkrisen 1941
Erik Carlsson

Medströms
416 sidor
ISBN 9789173291224

| Respons 1/2015 | Låst recension | 7 min läsning

Erik Carlssons bok om midsommarkrisen 1941 kommer att bli ett standardverk. Författaren förmår levandegöra det förflutna och har dessutom hittat nya källor som förtydligar förloppet. Carlsson anser att beslutet att säga ja till de tyska kraven var realpolitiskt väl grundat.

Erik Carlsson disputerade 1998 på avhandlingen Sverige och den tyska motståndsrörelsen under andra världskriget och har senare skrivit Gustaf V och andra världskriget (2006). Det är två synnerligen grundliga och lärda arbeten. Carlsson skriver spänstigt och förmår levandegöra det förflutna. Nu har han publicerat ett verk om den svenska midsommarkrisen 1941. Det är spännande läsning där huvudtolkningen blir att beslutet att säga ja till de tyska kraven/önskemålen var realpolitiskt väl grundat. Man gick tyskarna till mötes i huvudfrågan, transitering av en beväpnad division från Norge till Finland, efter att noga ha vägt de in- och utrikespolitiska hänsynen mot varandra. Dramatiken i händelserna tas väl tillvara. Carlsson granskar noga varje källa och bedömer dess bärighet.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck