Politik & samhälle

Perspektiv som främjar en normkritisk historieskrivning

Kvinnor, män och alla Andra – En svensk genushistoria
Jens Rydström & David Tjeder

Studentlitteratur
392 sidor
ISBN 9789144135168

| Respons 1/2022 | Låst recension | 9 min läsning

Den som vill få en djupare förståelse för det moderna Sveriges framväxt bör läsa genushistorikerna Jens Rydströms och David Tjeders Kvinnor, män och alla Andra, som nu kommit i en ny upplaga. Boken är lättillgänglig och intresseväckande och tillhandahåller en inkluderande skildring av de senaste 270 årens svenska historia.

Genushistoria har numera en solid ställning inom den svenska historievetenskapen. Under 1980-talet, när genushistoria växte fram ur det vetenskapliga fältet kvinnohistoria, som uppstått cirka 20 år tidigare, möttes dock den första generationens genushistoriker av ett många gånger massivt motstånd. Sedan dess har mycket hänt, åtminstone i Sverige, där genushistoria nu är en etablerad och livskraftig historievetenskaplig inriktning. Samtidigt skulle jag säga att de framgångar genushistoria rönt som forskningsinriktning inte har lett till någon motsvarande inverkan på historiekurserna vid våra universitet och högskolor. Både inom och utanför akademin finns också fortfarande en del motstånd och missuppfattningar kvar om vad genushistoria faktiskt är. Därför är det välkommet att Jens Rydströms och David Tjeders Kvinnor, män och alla Andra – En svensk genushistoria nu kommit i en ny upplaga. 

Publ. i Respons 1/2022
I FOKUS | Land och stad
Relaterat
I Fokus

Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet

Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen inom det svenska utbildningsväsendet är inget man kan avfärda om man värnar den akademiska friheten. Den ideologi som de...


Christina Douglas

Christina Douglas är genushistoriker och verksam vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark