Historia

Svenska slavar och svensk slavhandel

Saltets pris
Joachim Östlund

Nordic Academic Press
396 sidor
ISBN 9789187675164

| Respons 1/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Joachim Östlunds pionjärverk är en av årets intressantaste böcker i historia. Utifrån bortglömda litterära verk och detaljerad information om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika ökar han våra kunskaper om ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria.

År 1691 färdades Johan Gabriel Sparwenfeldt till Nordafrika. Projektet var storsvenskt och göticistiskt: det kungliga uppdraget gick ut på att lokalisera lämningar efter de gamla ”göterna” – det vill säga vandaler och eventuellt även andra folkvandringstida folk, som antogs ha utvandrat från Sverige – i syfte att hölja nationen i ära. Men Sparwenfeldt fann inga götiska fornminnen. I stället fann han svenska slavar. Både i Tunis och i Alger hölls svenska sjömän i träldom, sedan deras fartyg kapats av nordafrikanska sjörövare. Skeppen hade varit holländska, och holländarna hade bara brytt sig om att friköpa sina egna landsmän. Svenskarna hade lämnats åt sitt öde.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist