Historia

Svenska slavar och svensk slavhandel

Saltets pris
Joachim Östlund

Nordic Academic Press
396 sidor
ISBN 9789187675164

| Respons 1/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Joachim Östlunds pionjärverk är en av årets intressantaste böcker i historia. Utifrån bortglömda litterära verk och detaljerad information om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika ökar han våra kunskaper om ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria.

År 1691 färdades Johan Gabriel Sparwenfeldt till Nordafrika. Projektet var storsvenskt och göticistiskt: det kungliga uppdraget gick ut på att lokalisera lämningar efter de gamla ”göterna” – det vill säga vandaler och eventuellt även andra folkvandringstida folk, som antogs ha utvandrat från Sverige – i syfte att hölja nationen i ära. Men Sparwenfeldt fann inga götiska fornminnen. I stället fann han svenska slavar. Både i Tunis och i Alger hölls svenska sjömän i träldom, sedan deras fartyg kapats av nordafrikanska sjörövare. Skeppen hade varit holländska, och holländarna hade bara brytt sig om att friköpa sina egna landsmän. Svenskarna hade lämnats åt sitt öde.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark