Analys/Reportage

Bilden av tysk litteratur som svår hämmar introduktionen i Sverige

| Respons 6/2013 | Låst artikel | 22 min läsning

Tysk facklitteratur hävdar sig väl i Sverige, men ny skönlitteratur har svårare att hitta hit. Introduktionen av den har alltmer övertagits av små förlag som står inför flera svårigheter. Kunskaperna i tyska har försvagats och den tyska litteraturen har blivit svåröverskådlig, men framför allt avskräcks svenska läsare av den grundläggande uppfattningen att tysk skönlitteratur alltid är så svår. Det finns en ny litteratur som skiljer sig från detta.

De första åren efter 1945 var allt tyskt förhatligt. Das Land der Dichter und Denker var för de flesta, när omfattningen av nationalsocialisternas brott mot mänskligheten uppdagades, med ens ett Land der Richter und Henker (domarnas och bödlarnas land, orden är Karl Kraus). Fallet blev så mycket större som de tyska staterna från mitten av 1700-talet och framåt hade upplevt en enastående kulturell och vetenskaplig blomstring. Tysk upplysning, nyklassicism, idealism och romantik blev världsledande och vid mitten av 1800-talet hade tyska utvecklats till det dominerande språket på vetenskapens och kulturens område, på samma sätt som franska var det på diplomatins och italienska på musikens. Akademiska avhandlingar avfattades överallt i världen på tyska, mer sällan på engelska eller latin. Vid krigsslutet låg emellertid tyskans förstarangsställning som akademiskt lingua franca lika mycket i spillror som de sönderbombade tyska städerna. En sökning i Libris visar att det år 1930 utgavs tio avhandlingar på tyska i Stockholm, blott en på engelska. 1950 kan man räkna en tysk avhandling och 35 engelska.

Publ. i Respons 6/2013 544
I FOKUS | Den uppfinningsrika staten

Fredrik Agell

Fredrik Agell är fil. dr på en avhandling om Nietzsche och fri skribent. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...