Utblick

Den som spar han har inte

| Respons 3/2013 | Låst artikel | 15 min läsning

De som förespråkar besparingar som en metod att ta sig ur den rådande krisen får alltmer mothugg från olika håll. Antagandena om relationen mellan hög skuldsättning och låg tillväxt som dominerat de senaste åren ifrågasätts och nu sällar sig den skotske statsvetaren Mark Blyth till kritikerna. Han gör processen kort med besparingsanhängarna. Deras strategi fungerade inte på 30-talet och inte heller i dag. Noga besett har den inte fungerat någonstans någon gång. Varför dyker den ändå upp hela tiden?

I början av 90-talet rasade en fejd mellan professorn i socialpolitik Walter Korpi och ett antal nationalekonomer med Assar Lindbeck i spetsen. Frågan gällde om den svenska offentliga sektorn blivit för stor och skattetrycket för högt, så att de blivit hämskor för tillväxten. Några nationalekonomers diagnos av den påstådda sjukdomen kallades Suedosclerosis. Det finns inget stöd i siffrorna för att Sverige skulle ha drabbats av något sådant, var Korpis svar efter att ha granskat statistiken. Han fick förstås mothugg. På en presskonferens 1993 fick Lindbeck frågan vad det var för fel på Korpis analys, och han svarade: ”Felet med Korpi är att han inte är nationalekonom!” De närvarande ekonomijournalisterna skrattade och det var väl tänkt som en lustighet. Men det var ofrånkomligt att Lindbeck också gav intrycket att nationalekonomer är självtillräckliga.

Publ. i Respons 3/2013 547
I FOKUS | Mål utan läromedel?

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...