Debatt

Historikernas roll i dagens samhälle

| Respons 6/2014 | Låst artikel | 13 min läsning

Jo Guldi och David Armitage hävdar i The History Manifesto att poststrukturalismen och den språkliga vändningen gjort historikerna irrelevanta i den offentliga debatten. Det är befriande att den kritiska blicken riktas mot det egna fältet i stället för att fokusera på yttre hot, men skriften innehåller också tvivelaktiga resonemang.

Humanister uppmanas ofta att förklara på vilket sätt deras vetenskaper är till nytta för samhället. Det är ett rimligt krav, kan man tycka. Samtidigt finns det få yrkesgrupper som diskuterar nyttan och betydelsen av den egna verksamheten med lika stort engagemang som just humanister.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...