Debatt

Humaniora har mer än en roll att spela

| Respons 6/2012 | Låst artikel | 8 min läsning

Är humaniora lönsamt? Ska det vara lönsamt?
Fem doktorander funderar över sin och samhällets framtid.

I den aktuella forskningspropositionen ”Forskning och innovation", presenterad i oktober, sägs humanistisk forskning vara värdefull för samhälle, kultur och näringsliv. Men bortom de svepande formuleringarna är humanistisk forskning påtagligt frånvarande. De offentliga satsningarna på forskning föreslås öka med fem miljarder fram till 2016, men andelen som tillfaller humaniora är blygsam. Forskning ses som en ekonomisk investering som kan ge god avkastning om pengarna satsas rätt, vilket gör regeringen till en kortsiktig spekulant i jakt på bästa möjliga återbäring. Det innebär att den fria forskningens mening och samhällsnytta ifrågasätts.

Humanistisk forskning och kunskap tycks till stor del uppfattas som irrelevant för innovation och ekonomisk  framgång. Följaktligen ska den inte belasta statsfinanserna mer än nödvändigt. Redan 1992 beslutade regeringen att humaniorastudenter inte fick kosta lika mycket som andra studenter, vilket resulterat i färre undervisningstimmar och lägre lärartäthet för humanistiska utbildningar. Men tydligen räcker det inte för att avskräcka studenterna. Trots sämre studievillkor och lägre förväntad lön än andra universitetsutbildade väljer tiotusentals personer att studera humaniora varje år. Efter juridik- samhällsvetenskap är ämnesområdet humaniora-teologi Sveriges största (med 50 700 helårsstuderande 2010/11). En avsevärd del av befolkningen tycker alltså att humanistiska studier är angelägna.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...