Intervju

”Identitet som självdefinition har funnits så länge det funnits människor”

| Respons 4/2016 | Låst artikel | 12 min läsning

Som svar på frågan ”vem är jag?” dök begreppet identitet upp efter första världskriget men det slog igenom först efter andra världskriget. I dag pratar alla om identitet, konstaterar historikern Gerald Izenberg, som nyligen kommit ut med ett verk om begreppets historia. Identitet är en existentiell nödvändighet. Förr togs den för given, men genom sekulariseringen blev vi tvungna att reflektera över vår egen roll i definitionen av oss själva.

Identitet är både ett vardagligt ord och en teknisk term inom human- och samhällsvetenskaperna. Att använda ordet identitet för att definiera sig själv och andra är dock en mycket sen sedvänja. När Svenska Akademiens Ordbok kom till ordet identitet i början av 1930-talet noterades tre betydelser: identitet som egenskapen att två ting ”äro ett och samma”; förhållandet att något är detsamma ”vid olika tillfällen o. under växlande omständigheter” samt den juridiska betydelsen ”att en person värkligen är (konstateras vara) den han utgiver sig för”. Ordbokens sammanställning säger oss att alla associationer ordet ger upphov till i dag har kommit efter 1930-talet.


Torbjörn Gustafsson Chorell

Torbjörn Gustafsson Chorell är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...