Debatt

Replik till: ”Kampen för jämlikhet får inte kidnappas av dem som ropar islamofobi”

| Respons 1/2016 | 1 min läsning

I Respons nr 5/2015 intervjuade Ida Westin den franska feministen Elisabeth Badinter och ställde bland annat följande fråga:

”2009 kom en svensk avhandling (Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige av Mosa Sayed) som föreslår att en sharialag om arvsrätt som favoriserar en yngre son framför en äldre dotter ska kunna gälla i Sverige. Vill du kommentera det?”

Som författare till denna doktorsavhandling understryker jag att den saknar sådana förslag.

Min avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige handlar om följderna av Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle, den nya religiösa synligheten i det offentliga rummet samt rättsliga utmaningar när allt fler medborgare kan vara medborgare i mer än ett land, eller vara starkt rättsligt knuta till mer än ett land. Detta belyses i avhandlingen mot bakgrund av de regler som vid tidpunkten för boken gällde i Sverige för internationella arvssituationer. Enligt dessa regler ska arvet efter en person delas enligt lagen i det land där personen vid sin död var medborgare. Denna rättsordning medför att det inte är givet att en svensk domstol kan avvisa regler i länder med islamiskt färgade arvsordningar; i avhandlingen exemplifierat med Egypten. Avhandlingen analyserar med andra ord rättsliga dilemman som berör både enskilda människor och svenska domstolar. Ingenstans föreslår jag att ”sharialag” skall gälla eller införas i Sverige.

Mosa Sayed

Relaterat
Intervju

Elisabeth Badinter: ”Kampen för jämlikhet får inte kidnappas av dem som ropar islamofobi”

Religionens ökade makt cementerar könsroller och begränsar kvinnans rättigheter. Det menar den inflytelserika filosofen Elisabeth Badinter som anklagar vänstern för att svika sina sekulära ideal. Efter attentatet mot Charlie Hebdo...


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...