Rika personporträtt som nyanserar bilden av muslimer

Simon Sorgenfrei har följt ett antal muslimer som kom till Stockholm under 1900-talets första hälft.