Politik & samhälle

Modig kritiker som slår åt alla håll

Modernitetens kritiska samvete – En samhällsvetenskap som gör nytta
Olof Hallonsten

Santérus
267 sidor
ISBN 9789173591652

| Respons 4/2021 | Låst recension | 7 min läsning

Olof Hallonstens bok om samhällsvetenskapen betydelse för samhällets kritiska självreflektion slår åt alla håll och riskerar därför att bli oälskad av alla, vilket vore synd. Här finns en återhållen vrede över sakernas orimlighet som väcker viktiga frågor. Men samhällsvetenskapen är ingen teoretisk monolit och boken hade vunnit på att beakta den enorma spännvidden mellan perspektiv, teorier och metoder.

Olof Hallonsten är samhällsvetare och har skrivit en bok om samhällsvetenskapen. Jag är också samhällsvetare och delar i allt väsentligt vetenskapssyn med Hallonsten. Meningen med samhällsvetenskaperna är att de ska utgöra en mekanism för samhällets kritiska självreflektion. Om de ska kunna uppfylla det kravet ställs det också krav på hur vi organiserar och reglerar samhällsvetenskapen vid universitet och högskolor. Hallonsten vill med sin bok Modernitetens kritiska samvete förändra hur samhället i stort, och kanske särskilt de makthavande, ser på samhällsvetenskapen. Han menar att det är alltför vanligt att samhällsvetenskapen ses som mindre viktig och nyttig än naturvetenskap, teknik och medicin. Han anser att den vulgära scientismen är utbredd och att den går hand i hand med evidensrörelsen, vars namn är helt missriktat, eftersom den inte alls handlar om empiriskt stöd för det man påstår. De som uttalar sig i dess namn underkänner i själva verket stora delar av den empiriska vetenskapen, eftersom dess resultat inte är tillräckligt generella.

Publ. i Respons 4/2021
I FOKUS | Gudomliga komedier
Relaterat
Debatt

Den öppna vetenskapen och dess fiender

Kravet på Open Access, som drivs av Kungliga Biblioteket och forskningsråden, innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och forskarnas upphovsrätt. För humanvetenskaperna kommer det också att medföra en torftigare...


Ylva Hasselberg

Ylva Hasselberg är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark