Intervju

En soccer mom skakar om filosofin

| Respons 2/2013 | Låst artikel | 18 min läsning

Sarah Conlys bok Against Autonomy har blivit mycket uppmärksammad i USA. Hon ifrågasätter hela den liberala traditionens syn på individen som en rationell aktör. Hon pläderar för att staten måste träda in och hjälpa människor att nå sina långsiktiga mål.

Vi är för tjocka, har för stora skulder och sparar för litet för framtiden. Det är dags att vi gör någonting åt saken. Det hävdar Sarah Conly i sin nya bok, Against Autonomy – Justifying Coercive Paternalism. Conly förespråkar ett slags tvingande paternalism, det vill säga att staten hjälper människor att uppnå sina långsiktiga målsättningar genom att ta upp kampen mot vår mänskliga tendens att fatta beslut med hönshjärnan. Paternalism är något som väcker starka känslor, inte minst i Conlys hemland, USA. Dessutom är det föremål för en omfattande och gedigen kritik från liberalt sinnade filosofer, åtminstone sedan John Stuart Mill. Conlys tes utgör ett effektivt och skarpsynt ifrågasättande av hela den liberala filosofiska traditionen. Även för den som inte är beredd att följa Conly hela vägen in i den tvingande paternalismens välordnade samhällsbygge, driver boken fram en omvärdering av väsentliga delar av den liberala syn som ligger till grund för mycket av den mänskliga gemenskapen. Det är detta som har gjort henne till filosofins nya it girl. Hon får beundrarbrev, även från sina filosofiska motståndare, som Harvardprofessorn Cass Sunstein.

Publ. i Respons 2/2013 548
I FOKUS | Dagboken som historisk källa

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 5. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...