Smular sönder den populära bilden av ingenjören som innovatör

Historiskt sett har de flesta ingenjörer arbetat med produktionsprocesser, inte med att utveckla ny teknik.